Make your own free website on Tripod.com
下一檔戲
給你一顆漂亮的心
春 二月
    領悟

    角度
    蛻變
    袈裟
    還有明天
    蜘蛛
    海螺
  三月
    表相
    完美
    吉祥天與黑暗天
    木樁
    陷人入罪
    出價
    日日是好日
    瀟灑
  四月
    粉筆
    真理
    眷戀
    銅鑼聲
    念力
    春天
    一千兩黃金
夏 五月
    安排
    城堡
    淨空
    拉人婆婆
    虛榮
    施與愛
    頭尾
    夢想
  六月
    尾巴
    地獄與天堂
    眼鏡
    逆境
    自然
    
    寬容
  七月
    認錯
    度假
    兩全
    心魔
    高人一等
    在乎
    吃喝玩樂
秋 八月
    感覺
    公正
    模倣
    放過
    實在
    投入
    殘心
    你我
  九月
    創意
    橡皮
    下一檔遊戲
    信心
    因果
    得與失
    心的力量
  十月
    慚愧心
    靜心
    死刑
    北風與太陽
    看重
    貪心
    破戒
冬 十一月
    珍惜
    石匠
    偶像
    面對
    起死回生
    冷靜
    無常
  十二月
    雅量
    擁有
    杯子
    目標
    池沼與河流
    自在
    惡魔
  一月
    東坡與佛印
    鑰匙
    智慧
    小偷
    緊箍
    泡荼的心
    面具
    大零與小零
關於本站
聯絡本站
交友區
留言區
Google
按此把本網站之點擊次數加一

返回主頁

下一檔戲──長江後浪推前浪,一代新人換舊人。

有人問英國詩人喬叟;「何者是你最快樂的事?何者是你最傷心的事?」

喬叟淡然答道:「我尚未有最快樂的事,亦無最傷心事,那是因為也許在未來,我會有比現在更快樂的事或更傷心的事。」

卓別林是著名的喜劇演員,曾經有位記者訪問他:「你認為你在那一部戲表現最好?」

卓別林立即回答說:「下一檔戲。」

在人生的世界裡,今天過完了之後,最有希望和最精彩的,應該是在下一個今天吧!

返回主頁