Make your own free website on Tripod.com
鑰匙
給你一顆漂亮的心
春 二月
    領悟

    角度
    蛻變
    袈裟
    還有明天
    蜘蛛
    海螺
  三月
    表相
    完美
    吉祥天與黑暗天
    木樁
    陷人入罪
    出價
    日日是好日
    瀟灑
  四月
    粉筆
    真理
    眷戀
    銅鑼聲
    念力
    春天
    一千兩黃金
夏 五月
    安排
    城堡
    淨空
    拉人婆婆
    虛榮
    施與愛
    頭尾
    夢想
  六月
    尾巴
    地獄與天堂
    眼鏡
    逆境
    自然
    
    寬容
  七月
    認錯
    度假
    兩全
    心魔
    高人一等
    在乎
    吃喝玩樂
秋 八月
    感覺
    公正
    模倣
    放過
    實在
    投入
    殘心
    你我
  九月
    創意
    橡皮
    下一檔遊戲
    信心
    因果
    得與失
    心的力量
  十月
    慚愧心
    靜心
    死刑
    北風與太陽
    看重
    貪心
    破戒
冬 十一月
    珍惜
    石匠
    偶像
    面對
    起死回生
    冷靜
    無常
  十二月
    雅量
    擁有
    杯子
    目標
    池沼與河流
    自在
    惡魔
  一月
    東坡與佛印
    鑰匙
    智慧
    小偷
    緊箍
    泡荼的心
    面具
    大零與小零
關於本站
聯絡本站
交友區
留言區
Google
按此把本網站之點擊次數加一

返回主頁

鑰匙──唯有穿鞋的人,才知道鞋的哪一處擠腳。

一把堅實的大鎖掛在大門上,一根鐵桿費了九牛二虎之力,還是無法將它撬開。

鑰匙來了,他瘦小的身子鑽進鎖孔,只輕輕一轉,那大鎖就「啪」地一聲打問了。

鐵桿奇怪地問:「為什麼我費了那麼大力氣也打不開,而你卻輕而易舉地就把它打開了呢?」

鑰匙說:「因為我最了解他的心。」

每個人的心,都像上了鎖大門,任你再粗的鐵捧也撬不開。唯有關懷,才能把自己變成一隻細膩的鑰匙,進入別人的心中,了解別人。

返回主頁